Akademik

Nötral Tipteki Zaman Gecikmeli Yapay Sinir Ağlarının Kararlılık Analizi (Tübitak 3001 - 2018)
Proje Süresi: 2018 - 2020     Proje Ekibi:         Yürütücü: Doç. Dr. Rüya ŞAMLI ,      Araştırmacı: Doç. Dr. Eylem YÜCEL DEMİREL,      Bursiyer: Araş. Gör. Zeliha DOĞAN
Proje Özeti:
Bu projede, Nötral Tipteki Zaman Gecikmeli Yapay Sinir Ağları’nın literatürde daha önce rastlanmamış koşullar için, kararlılık analizleri incelenecek, bu koşullar için daha genel kararlılık kriterleri sunulmaya çalışılacaktır. Böylece nötral sistemlerin, farklı problemlerin çözümünde kullanılmaları, uygulamalar üzerinde gerçeklenmeleri ve mevcut başarının arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, bu projede, literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak, Nötral Tipteki Zaman Gecikmeli Yapay Sinir Ağları’nın kararlılık analizleri Lyapunov Fonksiyonları kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Literatürde, bu modellerin kararlılık analizleri, genellikle LMI (Linear Matrix Inequality – Doğrusal Matris Eşitsizliği) yöntemi ile elde edilmiş olduğundan, bu projede elde edilecek koşulların daha geniş ve daha genel nitelik taşıması öngörülmektedir.

Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi  (Istanbul Kalkınma Ajansı - 2018)
Fakültemiz ve Bölümümüz Öğretim Üye ve Elemanları tarafından hazırlanan Bölümümüz yürütücülüğünde başvurusu yapılan “Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi“ adlı proje İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında 06.08.2018 tarihinde desteklenmeye değer görülmüştür.


Uluslararası Araştırma Projesi - Akciğer Kanserinin Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Tespiti ve Sınıflandırılması - 2018
2018-2019 Akademik yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında, yürütücülüğünü Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Tolga ENSARİ’nin yapacağı ve Doç.Dr. Zeynep ORMAN’ın Araştırmacı Öğretim Üyesi olarak görev alacağı, Saad Dahlab University of Blida-Blida1 Üniversitesi Computer Science Bölümü Öğretim Üyeleri ile ortaklaşa gerçekleştirilecek, “Akciğer Kanserinin Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Tespiti ve Sınıflandırılması” başlıklı uluslararası proje YÖK tarafından onaylanarak kabul edilmiştir.


Yazılım Tanımlı Ağ Ortamında Denetleyici Temelli Trafik Yönetiminin Gerçekleştirilmesi  (Tübitak 3001 - 2018)
Yazılım Tanımlı Ağ Ortamında Denetleyici Temelli Trafik Yönetiminin Gerçekleştirilmesi isimli TÜBİTAK 3001 projesinde bölümümüz öğretim elemanlarından Doç.Dr. Derya YILTAŞ KAPLAN yürütücü olarak yer almaktadır. Floodlight denetleyicisi üzerinde mevcut modüllerde eksik kalan farklı alt ağlar arasında paket gönderimi yapılırken optimizasyon adımlarında çeşitli algoritmaların karşılaştırmasının yanısıra paketlerin akış denetiminin çok metrikli hale getirilmesi planlanmaktadır.