Öğrenci

​Erasmus ile ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki link'lerde ve bu link'lerin içerisinde bulunan ayrıntılı klavuzlarda ulaşılabilir:


Erasmus Program Koordinatörlüğü

erasmus.istanbulc.edu.tr


Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi
uaik.istanbulc.edu.tr


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Erasmus Anlaşmalı Üniversite Listesi
Stajlar ile ilgili bilgileri ve belgeleri buradan edinebilirsiniz.

       Staj Komisyonu

​Dr. Öğr. Üyesi Fatih KELEŞ (Başkan)

fkeles@istanbul.edu.tr​

Araş.Gör. Mehmet Yavuz YAĞCI (Üye)               Araş.Gör. Halil İbrahim OKUR (Üye)     

myy@istanbul.edu.tr                                   halilokur91@istanbul.edu.tr


 Müracat: Pazartesi veya Çarşamba günleri  saat:14:00 

E-Posta İle İletişim: Lütfen e-posta gönderirken konu başlığı kısmına [staj] ibaresi içeren bir başlık yazınız. 


Staja Başlarken:

 • Öncelikle her öğrenci staja başlamadan önce mutlaka yukarıdaki bölümümüz, fakültemiz ve üniversitemizle ilgili kuralları, uygulama esaslarını ve yönergeleri gözden geçirmelidir. Staj kabulü ancak belirtilen kurallar çerçevesinde olmaktadır. (Ayrıca aklınıza takılan soruların cevaplarını bu dosyalarda bulabilirsiniz..)

Belgeler:

 1. Zorunlu Staj Formu (3 adet, fotoğraflı, asıl) ***bilgisayarda doldurularak 3 adet çıktısı alınıp imzalanmalıdır***
 2. Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi (1 adet)
 3. Nüfus Cüzdanı ve Öğrenci Kimlik Kartı fotokopisi (1’er adet)
 4. Online Staj Bilgi Formunun Doldurulması
NOT: Belgelerdeki fotoğraf kısımları dijital ortamda eklenmesi gerekmektedir. Fotoğraf olmayan hiçbir belge kabul edilmeyecektir.

Bu belgelerin staja başlamadan 30 gün önce staj komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Bu süreyi aşan başvurular kabul edilmeyecek ve staj başlangıcı yapılmayacaktır.

Staj Süresince:

Stajyer öğrencilerin çalıştıkları yerlerde çalışma katılımlarını denetlemek adına Staj Puantaj Cetveli hazırlamaları gerekmektedir. Stajda çalışılan günler cetvelde "X" ile işaretlenip şirkette yetkili bir kişiye imzalatılmalı ve kaşelenmelidir. Şirkette staj yapan birden fazla öğrencimiz varsa aynı cetvel kullanılabilir.
Staj sonunda yapılan işlerin ve kazanımların anlatılacağı Staj Defteri/Raporu hazırlanması gerektiğinden staj döneminde günlük veya haftalık notlar tutmanız, daha sonra bu notları raporlarınıza aktarmanız oldukça faydalı olacaktır. 

Staj Bitiminde:

Belgeler:

Staj bitiminde her öğrenci staj defteri/raporu hazırlamak ve sicil formlarını staj yaptıkları ilgili kuruma onaylatmakla yükümlüdür.​

Staj Sicil Fişi : Stajyer öğrencinin ilgili kurumdaki staj performansının ve birim şefinin öğrenci hakkında görüşlerinin bulunduğu formdur. Staj bitiminde resimli(dijital ortamda), şirketten imzalı ve kaşelenmiş bir şekilde bölüm staj komisyonuna Kapalı Zarf içerisinde Staj Defteri/Raporu ile beraber teslim edilmelidir.)

Staj Defteri/Raporu : Stajyer öğrencinin staj dönemi boyunca yaptığı işlerin, deneyimlerinin ve bilgilerin bulunduğu defter ya da rapordur. Staj Defterinde/Raporunda yer alan belgeler doldurulup gerekli yerleri imzalanmış ve onaylanmış bir şekilde defter/rapor yazım formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Defter/Rapor çıktıları yine aynı sırada hazırlanıp sıkıştırılmış dosya veya spiral ile ciltlenmeli ve Staj Sicil Formu ile beraber bölüm staj komisyonuna teslim edilmelidir.

Staj Defteri ya da Raporundan sadece biri aşağıdaki bilgilere göre hazırlanmalıdır. Hem rapor hem de defter gerekmemektedir.

 • ​Staj Raporu, haftalık olarak hazırlanmalıdır. Haftalık raporlarınızda tüm haftayı özetleyen tüm çalışmalarınızı, aldığınız sonuçları, ekran çıktılarını, yaptığınız işle alakalı teorik bilgileri vb. açıklayıcı ve ayrıntılı bir şekilde yazmanız gerekmektedir. (Hafta başına en az 5 sayfa)
 • Staj Defteri, günlük olarak yapılan çalışmalar ve işler yazılmalıdır. Gün içinde yapılan tüm çalışmalar ayrıntılı ve açıklayıcı bir şekilde anlatılmadır. Aldığınız sonuçları, ekran çıktılarını, yaptığınız işle alakalı teorik bilgileri vb. yazmanız gerekmektedir.

Staj Defteri/Raporu öncelikli tercih bilgisayar çıktısı olmakla birlikte, tükenmez veya pilot kalemle düzenli hazırlanmış olanlar kabul edilmektedir. Düzensiz, kurşun kalemle veya formata aykırı biçimde hazırlananlar ise kabul edilmeyecektir.

Staj bitiminde staj yerine onaylatılan Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi takip eden Eğitim Öğretim Yarıyılı başladıktan en geç 1 ay içinde Staj Komisyonu Üyelerine imza karşılığı teslim edilecektir. (Bu sürenin öncesinde veya sonrasında teslim alınmayacaktır)

Bölüm staj defter/rapor formatına, yukarıda belirtilen kurallara uygun olmayan ve onaylanmamış defterler/raporlar geçersiz sayılacaktır. Bunun sonucunda stajyer öğrencinin bulunduğu dönem içerisinde yapmış olduğu staj geçersiz olacaktır.

NOT: Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı için lütfen mühendislik fakültesi staj sayfasını ziyaret ediniz veya öğrenci işleri ile görüşünüz.


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Atama ve Yürütme Esasları Hakkında;

 Bitirme Projeleri ve dönem süresince teslim edilmesi gereken raporlar için taslak dosyalar ve yazım kuralları ekteki dokümanlarda verilmiştir. 

 • ​Formlar ve Kapak sayfasındaki kırmızı ile işaretlenmiş bilgiler bitirme projesine göre farklılık gösterecek ve değiştirilecek kısımlardır.
 • ​Sırtlık adlı dosya, bitirme projeleri dönem sonunda ciltlenirken kullanılacak sırtlık bilgilerinin nasıl hazırlanacağını göstermektedir.
 • Yazım Kılavuzu dosyası tüm kuralları açıklamalı biçimde içermektedir. Bu dökümanın çok dikkatli bir şekilde incelenmesi ve yazan tüm kurallara uyulması gerekmektedir.
 • Örnek Bitirme Projesi dökümanı ise yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanmış, içinde kısa bilgiler barındıran bir örnek dökümandır.
 • Bitirme projesi ile ilgili takvim de ekte mevcuttur.
 • Yürütme Esasları ve ilgili form dokümanları güncellenerek 22.07.2016 tarihinde ilan edilmiştir. 

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 03-04/06/2019 (3-4 Haziran) olan Bitirme    Sunum/Değerlendirme    Tarihi  30-31/05/2019 (30-31 Mayıs) olarak değiştirilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur.

Formlar ve Belgeler:

Poster Sunum Hazırlama Kılavuzu

Pster Sunum Şablonu

Bitirme Projesi Atama ve Yürütme Esasları

Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu

Bitirme Projesi Kapağı

2018-2019 Bahar Dönemi Bitirme Projesi Takvimi

Form1 Çalışma Konusu Öneri Formu

Form2  Tez Başvuru Formu

Form3 Firma Destekli Çalışma Konusu Öneri Formu

Form4 Proje Teklif Formu

Form5 Bitirme Projesi Görüşme Tutanagı

Örnek Bitirme Projesi

Sırtlık Detay
Bölümümüz öğrencilerin kullanımı için firmaların sağladığı yazılım ve materyal kaynakları için üyelikler gerçekleştirmektedir. Var olan üyelikleri bu sayfa altından takip edebilirsiniz. 


Microsoft Ürünleri:  Üniversitemizin Microsoft ile yaptığı anlaşma neticesinde öğrencilerimizin Microsoft Office ailesi ürünleri ve Microsoft Azure Dev Tools (eski adı Microsoft Imagine) bünyesinde verilen uygulamaları indirme ve kredi kartı bilgisi girmeksizin 1500 TL civarında Azure portalı erişim kredisi bulunmaktadır. 

Bu ürünleri kullanabilmek için Microsoft'un sisteminde öğrenci mail adresinizle üyelik açmanız gerekmektedir. Eğer daha önceden öğrenci mail adresinizi Microsoft sistemine kayıt etmediyseniz veya şifrenizi unuttuysanız İ.Ü. Bilgi işlem Daire Başkanlığının aşağıdaki sitede verdiği bilgileri kullanarak kendinize yeni bir Microsoft üyeliği başlatabilir veya şifre sıfırlama talebinde bulunabilirsiniz. (Şifre sıfırlama talepleri ortalama yarım günde cevaplanmaktadır.)

      Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Office 365 Kullanımı ve Microsoft Hesabı Açma Kılavuz Sayfası

Hesapların ilk açılışında ziyaret etmeniz gereken siteler.

Office365 için :   http://products.office.com/tr-tr/student/office-in-education
Azure Dev Tools için:  https://aka.ms/devtoolsforteaching
Bu sistemlere sırasıyla üye olmanızı öneririz. Her iki sisteme yukarıdaki linklerden üye olduktan sonra bu sayfaları tekrar ziyaret etmeniz gerekmemektedir. Office365 ve Azure'un kendi portal sayfalarına yeni hesabınıza doğruca erişebilirsiniz. (Üyelikler bir yıllık verilmektedir. Bir yıl sonunda bu prosedürü tekrarlamanız gerekebilir.)

Office365 Portal: https://www.office.com

Azure Portal: https://portal.azure.com


                               

İstanbul Üniversitesi - Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi : AB projeleri, hibe destekleri, güncel çağrılar, başvuru süreçleri ile ilgili gerekli dokümanların bulunduğu üniversitemizin web sayfasıdır.

 


Bölüme gelen iş ve Staj duyuruları artık mail grubu üzerinden ilan edilecektir. Güncel gelen ilanlardan haberdar olmak isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanarak mail grubuna üye olabilirsiniz.


Bölüm sayfamızda iş-staj ilanınızın yayınlanmasını isterseniz ozcantur [at] istanbul.edu.tr mail adresine kendinizi tanıtarak ilan içeriğinizi gönderebilirsiniz.