Bitirme Projeleri Bütünleme Duyurusu

Bitime projeleri için bütünlemeye kalan öğrencilerin, tezlerini danışmanlarına imzalatarak en geç 18.09.2019 cuma gününe kadar Ar. Gör. Ramiz Görkem Birdal'a teslim etmeleri gerekmektedir. İmzasız tezler teslim alınmayacağından, imzaların son güne bırakılmaması rica olunur.

Tezlerini teslim edenler, 25.01.2019 cuma günü laboratuvarlarda poster sunumlarını gerçekleştireceklerdir. Sunum planı tezlerin tesliminin akabinde planlanıp ayrıca duyurulacaktır.