Yaz Okulu-Mezuniyete Üç Ders Sınavı

Başka üniversitelerin yaz okulundan ders alan ve aldıkları dersler sonucunda mezuniyete en fazla üç dersi kalan öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılından önce mezuniyete üç ders sınav hakkı verilmesi; bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden sonra açılan mezuniyete üç ders
sınavına girmiş olanların bu haktan yararlanamaması hususu, Üniversitemiz Senatosunda görüşülmüş olup, oybirliği ile kabul edilmiştir.