Bilgisayar Kulübü Introduction to Programming Dersi için yapılan ilk workshop'u yoğun katılımla gerçekleştirdi

02.04.2019 Salı günü bölümümüzde Introduction to Programming dersi kapsamında bilgisayar kulübü etkinliği olarak düzenlenen ilk workshop' a, 56 kişi katılılıyma 2 saatlik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Bilgisayar Kulübü adına, bölümümüz öğrencilerinden Asmaa MIRKHAN tarafından "Nesneye Yönelik Programlama" konseptinin önemli kavramları anlatılmış ve bu kavramlara yönelik kodlama alıştırmaları yapılmıştır.